Dream Island

תקנון האתר

חמי יואב תיירות (1992) בע"מ

כללי

אתר האינטרנט https://www.dream-island.co.il/ הינו אתר האינטרנט הרשמי של ריזורט הנופש דרים איילנד.

 

1. הזמנת לינה בריזורט אפשרית באמצעות אתר זה, או באמצעות פנייה טלפונית למוקד ההזמנות במספר: 08-6705600.

2. כל המזמין לינה ו/או בילוי יומי דרך אתר זה מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או כנגד הריזורט ו/או מי מטעמו.

3. כל מזמין לינה דרך אתר זה יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי.

4. הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת טביעות בגין נזקים שעלולים להגרם לאתר ו/או לריזורט ו/או מי מטעמם.

5. פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר הינם לצורך אבטחת ההזמנה ובמקרה שיכולו תנאי הביטול, המזמין יחוייב בכרטיס זה.

6. התשלום על האירוח הכולל בילוי יומי בריזורט בהזמנה שבוצעה באתר יתבצע במלואו במעמד ההזמנה.
-התשלום עבור חופשה על בסיס לינה בסוויטה בהזמנה באתר יתבצע עך 30% מערך התשלום ובמעמד ההזמנה.
- תשלום עבור הזמנה טלפונית יתבצע במלואו בעת ההגעה לריזורט.

7. בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל המזמין הודעת דוא"ל אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה, כולל מס' הזמנה. על המזמין להציג תוכן הודעה זו ולהביא עמו לריזורט להצגה בקבלה.

8.  אין כפל מבצעים והנחות בשום מקרה בהזמנה באתר אלא אם כן מצויין במפורש אחרת

9. הנוסח הינו בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

שמירת זכויות

כל הזכויות באתר שמורות באופן בלעדי לריזורט – דרים איילנד. הלוגו של הריזורט והסימנים המסחריים הנוספים המוצגים באתר, שייכים לריזורט. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשנות את המידע המופיע באתר זה ללא אישור מוקדם בכתב של הריזורט.

 

תנאים והגבלות 

1. כל המחירים באתר בעברית ובאנגלית הינם בשקלים חדשים, כוללים מע"מ ומיועדים לישראלים.

2. הריזורט רשאי לשנות מעת לעת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות והדבר יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדית של הריזורט.

3.  מספר המקומות מוגבל וביצוע הזמנת לינה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.

4. שהות המזמין באמצע השבוע הלן בריזורט תחל ביום ההגעה בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה.
בשישי וערבי חג קבלת הסוויטה החל מהשעה 15:00 ועד השעה 14:00 ביום שבת.
ובשבת קבלת הסוויטה החל מהשעה 18:00 ועזיבתה ביום ראשון עד השעה 11:00.
עזיבה לפני / לאחר השעות כאמור לעיל כפופה לאישור מראש של הנהלת הריזורט ועלולה ולהיות כרוכה בתשלום נוסף.

5. הכניסה למתחם הינה מגיל 16+.

6. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הריזורט.

7. הריזורט איננו אחראי לטעות שתעשה על ידי המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר חדרים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר.

8. מובהר כי המשתמש הינו משתמש פרטי בלבד המעוניין להזמין נופש ו/או להזמין שירות מהאתר לצורכי שימוש פרטי ולא על מנת למכור את הנופש המוצע ו/או השירותים המוצעים הלאה במכירה קבוצתית ו/או מכירה סיטונאית ו/או מכירה המונית ו/או במכירה של למעלה מ-5 חדרים בהזמנה לריזורט באותו מועד. שימוש באתר שלא באופן פרטי, יזכה את החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין.

 

מדיניות ביטולים

לאירוח יומי בריזורט:

• במקרה של ביטול הזמנה מהיום ה-14 ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% (חמישים אחוזים) מערך העסקה.

• במקרה של ביטול הזמנה 7 ימים ומטה ממועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 100% (מאה אחוז) מערך העסקה.

• חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין.

 

לאירוח על בסיס לינה במלון:

• במקרה של ביטול הזמנה מהיום ה-14 ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% (חמישים אחוזים) מערך העסקה.

• במקרה של ביטול הזמנה 7 ימים ומטה ממועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 100% (מאה אחוז) מערך העסקה.

• חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין.

 

הגבלת אחריות 

הריזורט ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו איננו אחראי לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת השימוש באתר, לרבות בעת ניסיון לבצע הזמנה. כן לא יהיו אחראים לכך שהשרת באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או גורמים אחרים העשויים לפגוע במחשב של המזמין בעת היכנסו לאתר. הריזורט ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו אינם אחראים למידע מטעם צדדים שלישיים המוצג באתר, ובכלל זה מודעות פרסומת

נשיאת נשק 
על פי חוק רישוי עסקים לא ניתן להפקיד נשק לשמירה במתחם, ואין כספת ייעודית לכך. נשיאת נשק הינה באחריות בעליו בלבד.

 

קישורים  

לנוחיות המשתמש באתר הריזורט, האתר יכול להכיל מעת לעת קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין הריזורט נושא בכל אחריות ביחס למידע המופיע באתרים המקושרים כאמור.


הטבות

הטבות שניתנו ע״י הנהלת הריזורט לאורח הינם לשימושו ומימושו האישי בלבד אין להעבירו לצד שלישי והכל בהתאם לכתוב במייל אשר נשלח לאורח.

 

הנהלת הריזורט רשאית לבטל בכל עת הטבה שניתנה לאורח בעקבות פרסום שלילי ו/או אי הסרת הפרסום השלילי ו/או פרסום הפוגע בשמה הטוב של החברה.